ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

DETHICH_HOISINH
Chứng Thực

Thổ Bang
Bang Chủ
dethich_hoisinh
(Dong Xuan Cuong)
Điểm Uy Tín:
148
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
12/05/88
(31 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
09/14/07
Ngày Chơi:
02/27/20 [ 7 Giờ trước ]


Xem những bài viết của dethich_hoisinhCờ Tướng
Chinese Chess Player: dethich_hoisinh Hạng #417
Đẳng Cấp 16
Điểm: 4861
Online 4 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (22)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 17
Icon
1
1
Điểm
4861
1700
Điểm Uy Tín
148
1700
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
dethich_hoisinh 0 - 1 lucky_twin 4 Giờ trước
dethich_hoisinh 0 - 1 netflix 6 Giờ trước
dethich_hoisinh 0 - 1 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 oma 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 oma 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 oma 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 khehat1minh 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 forgetmenot 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 forgetmenot 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 oma 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 x5 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 oma 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 forgetmenot 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 oma 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 iguread 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 iguread 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 netflix 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 muitenxanh 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 muitenxanh 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 muitenxanh 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 x5 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 vjetnam 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 ngo_vanthai 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 forgetmenot 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 hannt 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 audiophile 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 audiophile 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 audiophile 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kaiser_quan 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kaiser_quan 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lucky_twin 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lucky_twin 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 pdkk 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 nghia_ger 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 nghia_ger 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 nghia_ger 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 oma 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 oma 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 oma 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 visual 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 emcuati 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 visual 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 emcuati 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 visual 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 visual 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 visual 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 visual 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 smec_vietchao 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 smec_vietchao 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 nghia_ger 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 smec_vietchao 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 nghia_ger 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 visual 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 netflix 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 ti_ui_ti 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 nghia_ger 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 nghia_ger 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 bi99 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lucky_twin 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 ngo_vanthai 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 ngo_vanthai 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 ngo_vanthai 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 x5 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 xiaoxiao 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 xiaoxiao 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 khehat1minh 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 xiaoxiao 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 nghia_ger 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 nghia_ger 5 Ngày trước Carô
Caro Player: dethich_hoisinh Đẳng Cấp 0
Điểm: 94
Online 13 Ngày trước
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
94
100
Điểm Uy Tín
148
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy