ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

DETHICH_HOISINH
Chứng Thực

Hỏa Bang
Phần Tử
dethich_hoisinh
(Dong Xuan Cuong)
Điểm Uy Tín:
874
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
12/05/88
(31 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
09/14/07
Ngày Chơi:
04/04/20 [ 14 Giờ trước ]


Xem những bài viết của dethich_hoisinhCờ Tướng
Hạng #417
Đẳng Cấp 16
Điểm: 6698
Online 11 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (18)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 17
Icon
1
1
Điểm
6698
1700
Điểm Uy Tín
874
1700
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
dethich_hoisinh 0 - 1 maovuong 14 Giờ trước
dethich_hoisinh 0 - 1 covoibac 17 Giờ trước
dethich_hoisinh 0 - 1 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 khehat1minh 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 khehat1minh 1 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 hannt 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 hannt 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 xinduocthogiao 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 covoibac 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 muitenxanh 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 cuadong2002 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 smec_vietchao 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 iguread 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 hannt 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 forgetmenot 3 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 luugu 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 covoibac 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 covoibac 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 luugu 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 forgetmenot 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 netflix 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 luugu 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 luugu 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kyphung 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 bacbaphi1234 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 covoibac 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 bacbaphi1234 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 khoailang_voito 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 bacbaphi1234 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 bacbaphi1234 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 audiophile 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 viet_boy_12 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 covoibac 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kaven 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 forgetmenot 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 cotu01 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 cuadong2002 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 luugu 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 x5 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 x5 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 luugu 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 baolinh_2007 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 baolinh_2007 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 x5 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 kyphung 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 x5 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 x5 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 cuadong2002 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 x5 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 maovuong 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lap_top_thoi 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 muonmang_2002 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 happyman1 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 lap_top_thoi 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 lap_top_thoi 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 khehat1minh 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 khehat1minh 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 khehat1minh 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 khehat1minh 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 jadon 5 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kyphung 6 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 visual 6 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kaven 6 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 kaven 6 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 kaven 6 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 kaven 6 Ngày trước 
dethich_hoisinh 1 - 0 viet_boy_12 6 Ngày trước 
dethich_hoisinh 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước Carô
Caro Player: dethich_hoisinh Đẳng Cấp 0
Điểm: 94
Online 1 Tháng trước
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
94
100
Điểm Uy Tín
874
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy