ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

CUADONG2002
Chứng Thực

cuadong2002
(cuadongnguyen)
Điểm Uy Tín:
10500
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
10/06/80
(39 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
08/12/09
Ngày Chơi:
07/03/20 [ 4 Giờ trước ]


Xem những bài viết của cuadong2002Cờ Tướng
Chinese Chess Player: cuadong2002 Đẳng Cấp 5
Điểm: 3879
Online 1 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (14)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 6
Icon
1
1
Điểm
3879
600
Điểm Uy Tín
10500
600
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
cuadong2002 1 - 0 thuy_my 1 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 khoailang_voito 1 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 lucky_twin 1 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 covoibac 1 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 ngayve 2 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 ngayve 2 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 netflix 3 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 netflix 3 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 netflix 3 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 netflix 3 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 hannt 3 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 levinh_ 3 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 bat_trando 3 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 pdkk 4 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 netflix 4 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 pdkk 5 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 hannt 5 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 mina2015 5 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 hannt 6 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 ngayve 23 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 anhtrangdam 23 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 cotu01 23 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 cotu01 23 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 cotu01 23 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 anhtrangdam 23 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 anhtrangdam 23 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 ngayve 23 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 vannhungaydau78 23 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 co_sinhvien 1 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bat_trando 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bat_trando 1 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 hannt 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 iguread 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 pdkk 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bat_trando 2 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 anhtrangdam 2 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 viet_boy_12 3 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 oma 3 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 audiophile 4 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 covoibac 4 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bacbaphi1234 4 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 nghia_ger 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 nghia_ger 7 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 7 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 hannt 7 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bat_trando 9 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bat_trando 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 hannt 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bat_trando 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 cotu01 9 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bacbaphi1234 9 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 ti_ui_ti 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 ti_ui_ti 9 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 khehat1minh 9 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bat_trando 9 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bachhop1212 10 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bat_trando 10 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bat_trando 10 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 doicong 10 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bachhop1212 10 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 vannhungaydau78 11 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 cotu01 11 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 dethich_hoisinh 11 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 xongngua 11 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xongngua 11 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 khoailang_voito 14 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 khoailang_voito 14 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 x5 14 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 x5 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 muitenxanh 14 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 dethich_hoisinh 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 viet_boy_12 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 dethich_hoisinh 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 dethich_hoisinh 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 co_sinhvien 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bacbaphi1234 15 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy