ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

CUADONG2002
Chứng Thực

cuadong2002
(cuadongnguyen)
Điểm Uy Tín:
11041
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
10/06/80
(39 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
08/12/09
Ngày Chơi:
09/23/20 [ 11 Giờ trước ]


Xem những bài viết của cuadong2002Cờ Tướng
Chinese Chess Player: cuadong2002 Đẳng Cấp 5
Điểm: 2692
Online 7 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (17)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 6
Icon
1
1
Điểm
2692
600
Điểm Uy Tín
11041
600
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
cuadong2002 0 - 1 faobinh 8 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 faobinh 8 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 faobinh 8 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 levinh 9 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 levinh 9 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 bat_trando 9 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 xiga_cuba 10 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 xiga_cuba 10 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 xiga_cuba 10 Giờ trước
cuadong2002 1 - 0 dethich_hoisinh 11 Giờ trước
cuadong2002 0 - 1 kyphung 1 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 faobinh 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 nghia_ger 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 iguread 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 ngayve 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 oma 1 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 tiendat_czech 2 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 huyendaugau 2 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 ttieulongnu 2 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 khoailang_voito 2 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 duy_viet 2 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 2 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 ttieulongnu 2 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xiga_cuba 5 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xiga_cuba 5 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bacbaphi1234 5 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bat_trando 5 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 lucky_twin 5 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xiaoxiao 5 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xiaoxiao 5 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 duy_viet 5 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 touran 6 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 touran 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 ngoalongsinh 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bidu 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 dethich_hoisinh 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 nhatrang_8x 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 smec_vietchao 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 smec_vietchao 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xiga_cuba 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 khoailang_voito 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 xiaoxiao 6 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bacbaphi1234 6 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 lucky_twin 7 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 duy_viet 7 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 vannhungaydau78 7 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 duy_viet 7 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 ansan_cali 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 viet_boy_12 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 viet_boy_12 9 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bacbaphi1234 9 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bocap2008 13 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 xiaoxiao 13 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 pdkk 13 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 faobinh 13 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 nghia_ger 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 oma 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bacbaphi1234 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bacbaphi1234 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 hannt 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 hannt 14 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 bat_trando 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 netflix 14 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 kyphung 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 anhtrangdam 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 thuy_my 14 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 anhtrangdam 14 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 dethich_hoisinh 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 viet_boy_12 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 thuy_my 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 ngayve 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 anhtrangdam 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 ducvo10 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 hannt 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 ducvo10 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 ducvo10 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 ducvo10 15 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 duy_viet 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 maovuong 15 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 bocap2008 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 oma 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 netflix 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 hannt 16 Ngày trước 
cuadong2002 1 - 0 thuy_my 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 khoailang_voito 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 kyphung 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 duy_viet 16 Ngày trước 
cuadong2002 0 - 1 thuy_my 16 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy