ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

COTU01
Chứng Thực

cotu01
(luan nguyen)
Điểm Uy Tín:
8324
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
01/05/11
Ngày Chơi:
04/01/20 [ 17 Giờ trước ]

Siêu Icon


Xem những bài viết của cotu01Cờ Tướng
Đẳng Cấp 6
Điểm: 1220
Online 13 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (14)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 7
Icon
1
1
Điểm
1220
700
Điểm Uy Tín
8324
700
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
cotu01 0 - 1 cauthang99 13 Giờ trước
cotu01 0 - 1 nailnailnail 16 Giờ trước
cotu01 0 - 1 soncali1961 16 Giờ trước
cotu01 0 - 1 caothuvuonchuoi 16 Giờ trước
cotu01 0 - 1 soncali1961 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tuoimui 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 chichung 1 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 chyew 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 nhatrang_8x 1 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 pat1969 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 soncali1961 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 mikemai 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 vumyan 1 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 sungno04 1 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 batgioidaisu 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 soncali1961 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 nguoiviet_xauxi 1 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 romannguyen 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 nothing101 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 ngucoctien 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 dothe 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 tuoimui 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tungkt12 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 ncov19 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 chichung 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 viendong 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 soncali1961 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 phuongthuy85 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 chichung 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 conbuomxinh 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tri225 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 batgioidaisu 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 kiencan85 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 tvd_ok 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 thangvo 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 chichung 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tri225 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 pepsis 2 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 hungwoos 2 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 jadon 3 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 cathuan 3 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 soncali1961 3 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 tamnp 3 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 p123 3 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tamnp 3 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 ttieulongnu 3 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 ttieulongnu 3 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 happyman1 4 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 happyman1 4 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 jadon 4 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 mikemai 4 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tuoimui 4 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 doicong 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 minhhai2008 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tuongthangtran 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 thanhan68 5 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 hungwoos 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 batgioidaisu 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 viendong 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tmt08 5 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 tuongthangtran 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 vumyan 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 chiu_choi_ 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tuongthangtran 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 soncali1961 5 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 ccc2 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 ccc2 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 jadon 5 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 x5 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 hungwoos 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 soncali1961 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tri225 6 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 chichung 6 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 nguoiviet_xauxi 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 caothuvuonchuoi 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tamnp 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tuyen2003 6 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 dihoahodiep 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 khehat1minh 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 khehat1minh 6 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 khehat1minh 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 soncali1961 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 romannguyen 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 bacbaphi1234 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 bacbaphi1234 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 dethich_hoisinh 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 ducvo10 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 nailnailnail 6 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 jadon 6 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 batgioidaisu 7 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 nailnailnail 7 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 tuoimui 7 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tuoimui 7 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 yenthanh1916 7 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 sooto 7 Ngày trước 
cotu01 1 - 0 giangkieu 7 Ngày trước 
cotu01 0 - 1 tuoimui 7 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy