ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

COSTA
Chứng Thực

costa
(nguyen)
Điểm Uy Tín:
4847
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/02/09
Ngày Chơi:
08/04/20 [ 12 Giờ trước ]


Xem những bài viết của costaCờ Tướng
Chinese Chess Player: costa Đẳng Cấp 0
Điểm: 2473
Online 8 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2473
100
Điểm Uy Tín
4847
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
costa 1 - 0 minhtx19 8 Giờ trước
costa 1 - 0 truongba_pl 8 Giờ trước
costa 1 - 0 romannguyen 9 Giờ trước
costa 0 - 1 tuoithocz 1 Ngày trước 
costa 1 - 0 tuoigiasucyeu 1 Ngày trước 
costa 0 - 1 huybien 1 Ngày trước 
costa 0 - 1 minhtx19 3 Ngày trước 
costa 1 - 0 minhtx19 3 Ngày trước 
costa 1 - 0 thu_roi_biet 3 Ngày trước 
costa 1 - 0 dixindiem 3 Ngày trước 
costa 0 - 1 boysquanghanh 3 Ngày trước 
costa 1 - 0 huybien 4 Ngày trước 
costa 0 - 1 huybien 4 Ngày trước 
costa 1 - 0 huybien 4 Ngày trước 
costa 1 - 0 lamhuynh 4 Ngày trước 
costa 1 - 0 pqk 4 Ngày trước 
costa 1 - 0 luc_vuong 5 Ngày trước 
costa 0 - 1 docco____caubai 5 Ngày trước 
costa 0 - 1 vutiendat 5 Ngày trước 
costa 1 - 0 huybien 5 Ngày trước 
costa 1 - 0 bietdelamgi 6 Ngày trước 
costa 1 - 0 kuynhlinh 6 Ngày trước 
costa 1 - 0 bietdelamgi 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 tuanviet2005 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 tuanviet2005 6 Ngày trước 
costa 1 - 0 haibanh1234 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 haibanh1234 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 triple3xxx 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 kuynhlinh 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 cudoxunghe 6 Ngày trước 
costa 1 - 0 likemoney 6 Ngày trước 
costa 1 - 0 likemoney 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 saodanhxaem 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 docco____caubai 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 docco____caubai 6 Ngày trước 
costa 0 - 1 tmtvolga 6 Ngày trước 
costa 1 - 0 haibanh1234 6 Ngày trước 
costa 1 - 0 huybien 7 Ngày trước 
costa 0 - 1 huybien 7 Ngày trước 
costa 1 - 0 docco____caubai 7 Ngày trước 
costa 0 - 1 haibanh1234 7 Ngày trước 
costa 0 - 1 james777 7 Ngày trước 
costa 0 - 1 tmtvolga 7 Ngày trước 
costa 1 - 0 romannguyen 7 Ngày trước 
costa 1 - 0 minhtx19 9 Ngày trước 
costa 1 - 0 chapditruoc123 9 Ngày trước 
costa 1 - 0 romannguyen 9 Ngày trước 
costa 1 - 0 huybien 9 Ngày trước 
costa 1 - 0 docco____caubai 9 Ngày trước 
costa 1 - 0 chapditruoc123 10 Ngày trước 
costa 1 - 0 huybien 10 Ngày trước 
costa 0 - 1 huybien 10 Ngày trước 
costa 1 - 0 thu_roi_biet 10 Ngày trước 
costa 1 - 0 truongba_pl 10 Ngày trước 
costa 1 - 0 thu_roi_biet 10 Ngày trước 
costa 1 - 0 tuoigiasucyeu 10 Ngày trước 
costa 1 - 0 huybien 11 Ngày trước 
costa 0 - 1 huybien 11 Ngày trước 
costa 1 - 0 longham 11 Ngày trước 
costa 1 - 0 longham 11 Ngày trước 
costa 1 - 0 haibanh1234 12 Ngày trước 
costa 1 - 0 cuongxomvang 12 Ngày trước 
costa 0 - 1 haibanh1234 12 Ngày trước 
costa 0 - 1 pqk 12 Ngày trước 
costa 0 - 1 tmtvolga 12 Ngày trước 
costa 1 - 0 tmtvolga 12 Ngày trước 
costa 1 - 0 cuongxomvang 12 Ngày trước 
costa 1 - 0 tmtvolga 12 Ngày trước 
costa 0 - 1 dich_ta111 13 Ngày trước 
costa 1 - 0 kuynhlinh 13 Ngày trước 
costa 1 - 0 luc_vuong 13 Ngày trước 
costa 0 - 1 luc_vuong 13 Ngày trước 
costa 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
costa 1 - 0 tuoithocz 13 Ngày trước 
costa 0 - 1 tuoithocz 14 Ngày trước 
costa 1 - 0 tuoithocz 14 Ngày trước 
costa 1 - 0 covui 15 Ngày trước 
costa 0 - 1 tahoe 15 Ngày trước 
costa 1 - 0 maxwell071 15 Ngày trước 
costa 0 - 1 forgetmenot 15 Ngày trước 
costa 0 - 1 hoangngoc58 15 Ngày trước 
costa 1 - 0 haibanh1234 16 Ngày trước 
costa 0 - 1 sthh2007 16 Ngày trước 
costa 0 - 1 saodanhxaem 16 Ngày trước 
costa 0 - 1 tuoithocz 16 Ngày trước 
costa 0 - 1 saodanhxaem 16 Ngày trước 
costa 1 - 0 thu_roi_biet 16 Ngày trước 
costa 1 - 0 thu_roi_biet 16 Ngày trước 
costa 1 - 0 thu_roi_biet 16 Ngày trước 
costa 0 - 1 sthh2007 16 Ngày trước 
costa 0 - 1 boysquanghanh 16 Ngày trước 
costa 0 - 1 hoangngoc58 16 Ngày trước 
costa 1 - 0 hoangngoc58 17 Ngày trước 
costa 1 - 0 boysquanghanh 17 Ngày trước 
costa 1 - 0 duocnguyen 17 Ngày trước 
costa 1 - 0 tuanviet2005 23 Ngày trước 
costa 1 - 0 thai_cz 23 Ngày trước 
costa 0 - 1 docco____caubai 23 Ngày trước 
costa 0 - 1 huybien 23 Ngày trước 
costa 1 - 0 boysquanghanh 23 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy