ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

CHAPDITRUOC123
Chứng Thực

chapditruoc123
(truongnguyen)
Điểm Uy Tín:
5674
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/17/09
Ngày Chơi:
01/16/21 [ 6 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của chapditruoc123Cờ Tướng
Chinese Chess Player: chapditruoc123 Đẳng Cấp 0
Điểm: 1657
Online 10 Ngày trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1657
100
Điểm Uy Tín
5674
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 10 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 10 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 maxwell071 11 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 11 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 11 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 hieupl 11 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 hieupl 11 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 maxwell071 11 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 maxwell071 12 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 henrytran2002 12 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 henrytran2002 12 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 nhibinh 12 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 hieupl 12 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 haohoadothi 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 nguyenthiteo 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 minhhuyen149 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhhuyen149 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 huynhsau 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 huynhsau 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 truongba_pl 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 sao_sec 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 hongbang606 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 hongbang606 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 duocnguyen 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 triple3xxx 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 bietdelamgi 13 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 bietdelamgi 13 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhhuyen149 14 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 14 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 14 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 duocnguyen 14 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 duocnguyen 14 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 nguyenthiteo 14 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 15 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 hieupl 15 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 duocnguyen 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 haohoadothi 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 haohoadothi 16 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 duocnguyen 16 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 minhtx19 16 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 duocnguyen 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 duocnguyen 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 nhibinh 16 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 nhibinh 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 16 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 minhtx19 16 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 minhtx19 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 hoathang 16 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhhuyen149 17 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 truongba_pl 17 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 hoathang 17 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 hieupl 17 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 17 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 satthucamcoi 17 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 davidtranmanh 17 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 17 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 17 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 colts 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhhuyen149 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 minhhuyen149 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhtx19 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 minhhuyen149 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 minhtx19 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 nguyencosta 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 satthucamcoi 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 taychoiplaysite 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 docco_sauhan 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 nguyencosta 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 nguyencosta 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 nhibinh 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 nhibinh 18 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 nhibinh 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 18 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 haohoadothi 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 haohoadothi 19 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 19 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 tuoithocz 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 nhibinh 19 Ngày trước 
chapditruoc123 0 - 1 haohoadothi 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 haohoadothi 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 haohoadothi 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 bietdelamgi 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 bietdelamgi 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 19 Ngày trước 
chapditruoc123 1 - 0 tuoithocz 19 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy