ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BI99
Chứng Thực

Hỏa Bang
Phần Tử
bi99
(saysong)
Điểm Uy Tín:
51743
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
11/09/87
(32 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
03/19/08
Ngày Chơi:
03/29/20 [ 9 Giờ trước ]
Nơi ở:
ha noi


Xem những bài viết của bi99Cờ Tướng
Chinese Chess Player: bi99 Hạng #265 (1)
Đẳng Cấp 20
Điểm: 4855
Online 3 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (15)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 21
Icon
1
1
Điểm
4855
2100
Điểm Uy Tín
51743
2100
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
bi99 0 - 1 ttieulongnu 3 Giờ trước
bi99 0 - 1 satthu_phattam 3 Giờ trước
bi99 0 - 1 satthu_phattam 3 Giờ trước
bi99 1 - 0 audiophile 4 Giờ trước
bi99 0 - 1 viet_boy_12 4 Giờ trước
bi99 1 - 0 viet_boy_12 4 Giờ trước
bi99 0 - 1 viet_boy_12 4 Giờ trước
bi99 1 - 0 viet_boy_12 4 Giờ trước
bi99 0 - 1 viet_boy_12 5 Giờ trước
bi99 1 - 0 muitenxanh 5 Giờ trước
bi99 1 - 0 muitenxanh 5 Giờ trước
bi99 1 - 0 viet_boy_12 5 Giờ trước
bi99 1 - 0 viet_boy_12 5 Giờ trước
bi99 0 - 1 viet_boy_12 5 Giờ trước
bi99 1 - 0 khoailang_voito 9 Giờ trước
bi99 1 - 0 khoailang_voito 9 Giờ trước
bi99 1 - 0 khoailang_voito 9 Giờ trước
bi99 0 - 1 covoibac 9 Giờ trước
bi99 0 - 1 audiophile 10 Giờ trước
bi99 1 - 0 dihoahodiep 10 Giờ trước
bi99 0 - 1 ti_ui_ti 14 Giờ trước
bi99 0 - 1 muonmang_2002 15 Giờ trước
bi99 0 - 1 bacbaphi1234 15 Giờ trước
bi99 0 - 1 satthu_phattam 15 Giờ trước
bi99 0 - 1 satthu_phattam 15 Giờ trước
bi99 0 - 1 satthu_phattam 15 Giờ trước
bi99 0 - 1 satthu_phattam 15 Giờ trước
bi99 0 - 1 satthu_phattam 16 Giờ trước
bi99 1 - 0 lap_top_thoi 16 Giờ trước
bi99 0 - 1 pdkk 16 Giờ trước
bi99 1 - 0 forgetmenot 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 baolinh_2007 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 iguread 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 forgetmenot 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 luugu 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 covoibac 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 covoibac 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 audiophile 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 audiophile 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 audiophile 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kaven 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kaven 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 lucky_twin 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 xiaoxiao 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 xiaoxiao 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 ducvo10 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 lucky_twin 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 maovuong 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 satthu_phattam 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 jadon 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kaven 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 ti_ui_ti 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 ti_ui_ti 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 baolinh_2007 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 audiophile 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 lucky_twin 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kaven 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kaven 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kaven 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kaven 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 baolinh_2007 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hannt 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 covoibac 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 covoibac 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 ducvo10 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 muonmang_2002 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 ducvo10 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 ducvo10 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 netflix 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 audiophile 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 audiophile 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 audiophile 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kaven 3 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy