ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BAOLINH_2007
Chứng Thực

Thủy Bang
Bang Chủ
baolinh_2007
(quyenh)
Điểm Uy Tín:
1125
Giới Tính:
Nữ
Ngày Gia Nhập:
05/17/10
Ngày Chơi:
10/18/19 [ 9 Giờ trước ]
Nơi ở:
seul
Nghề Nghiệp:
nu thu tuong


Xem những bài viết của baolinh_2007Cờ Tướng
Chinese Chess Player: baolinh_2007 Hạng #64 (1)
Đẳng Cấp 40
Điểm: 6859
Online 4 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (19)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 41
Icon
1
1
Điểm
6859
4100
Điểm Uy Tín
1125
4100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
baolinh_2007 1 - 0 linh_kientruc 4 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 linh_kientruc 4 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 doicong 4 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 linh_kientruc 4 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 kaiser_quan 4 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 muadongxulanh 5 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 bacbaphi1234 5 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 muadongxulanh 5 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 bidu 5 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 kaiser_quan 5 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 viet_boy_12 5 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 netflix 6 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 netflix 6 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 6 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 viet_boy_12 6 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 muadongxulanh 6 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 6 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 khoailang_voito 6 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 khoailang_voito 6 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 muadongxulanh 7 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 suongthichieu 7 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 suongthichieu 7 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 suongthichieu 7 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 maovuong 11 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 maovuong 11 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 maovuong 12 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 mta 12 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 muiten_hoabinh 12 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 xiaoxiao 12 Giờ trước
baolinh_2007 1 - 0 xiaoxiao 12 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 xiaoxiao 12 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 satthu_phattam 12 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 bat_trando 13 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 xiaoxiao 13 Giờ trước
baolinh_2007 0 - 1 bidu 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 kaiser_quan 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 audiophile 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 doicong 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 doicong 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 audiophile 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 lucky_twin 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 kaiser_quan 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 kaiser_quan 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 audiophile 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 mina2015 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 mina2015 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 mina2015 1 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 mina2015 1 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 ngo_vanthai 2 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 ngo_vanthai 2 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 ngo_vanthai 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 khoailang_voito 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 bat_trando 2 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 mina2015 2 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 cuadong2002 2 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 cuadong2002 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 khoailang_voito 3 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 vjetnam 3 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 3 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 3 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 viet_boy_12 3 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 audiophile 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 khoailang_voito 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 ngo_vanthai 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 ngo_vanthai 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 mina2015 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 mina2015 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 mina2015 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 doicong 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 doicong 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 viet_boy_12 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 muiten_hoabinh 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 vjetnam 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 satthu_phattam 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 muiten_hoabinh 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 satthu_phattam 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 cuadong2002 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 cuadong2002 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
baolinh_2007 1 - 0 linh_kientruc 4 Ngày trước 
baolinh_2007 0 - 1 nghia_ger 5 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy