ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BACBAPHI1234
Chứng Thực

bacbaphi1234
(baphi)
Điểm Uy Tín:
5542
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/05/09
Ngày Chơi:
09/20/20 [ 2 Giờ trước ]


Xem những bài viết của bacbaphi1234Cờ Tướng
Hạng #194
Đẳng Cấp 24
Điểm: 5967
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (19)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 25
Icon
1
1
Điểm
5967
2500
Điểm Uy Tín
5542
2500
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
bacbaphi1234 0 - 1 khihandatbac 0 Phút trước
bacbaphi1234 1 - 0 touran 0 Phút trước
bacbaphi1234 1 - 0 touran 0 Phút trước
bacbaphi1234 0 - 1 doicong 0 Phút trước
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 0 Phút trước
bacbaphi1234 1 - 0 oma 0 Phút trước
bacbaphi1234 1 - 0 doicong 0 Phút trước
bacbaphi1234 1 - 0 nghia_ger 2 Phút trước
bacbaphi1234 0 - 1 nghia_ger 10 Phút trước
bacbaphi1234 0 - 1 pdkk 4 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 duy_viet 4 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 duy_viet 5 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 vannhungaydau78 5 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 vannhungaydau78 5 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 pdkk 6 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 lap_top_thoi 6 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 pdkk 6 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 pdkk 6 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 pdkk 6 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 duy_viet 6 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 dethich_hoisinh 23 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 nghia_ger 23 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 smec_vietchao 23 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 visual 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 nghia_ger 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bocap2008 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bi99 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bat_trando 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 smec_vietchao 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 tiendat_czech 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 linh_kientruc 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bi99 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xiga_cuba 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xiga_cuba 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 levinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xiga_cuba 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bat_trando 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 rongreu 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 levinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 rongreu 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 levinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 faobinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xiga_cuba 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 khehat1minh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 khehat1minh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 ducvo10 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 recca 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 hannt 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 satthu_phattam 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 thugian 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 xiga_cuba 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 taheo 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 smec_vietchao 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 smec_vietchao 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bat_trando 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bat_trando 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 cuadong2002 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bat_trando 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 ngayve 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 taheo 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 thugian 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bocap2008 2 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bat_trando 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 khoailang_voito 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 khoailang_voito 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bat_trando 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bi99 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 duy_viet 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bi99 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xiaoxiao 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 cuadong2002 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 luugu 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 xiaoxiao 3 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy