ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BACBAPHI1234
Chứng Thực

bacbaphi1234
(baphi)
Điểm Uy Tín:
6453
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/05/09
Ngày Chơi:
07/08/20 [ 6 Giờ trước ]


Xem những bài viết của bacbaphi1234Cờ Tướng
Hạng #207
Đẳng Cấp 23
Điểm: 5235
Online 1 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (17)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 24
Icon
1
1
Điểm
5235
2400
Điểm Uy Tín
6453
2400
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
bacbaphi1234 0 - 1 covoibac 1 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 xongngua 1 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 emcuati 1 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 xongngua 1 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 covoibac 2 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 nghia_ger 2 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 audiophile 2 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 audiophile 2 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 nghia_ger 2 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 audiophile 2 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 audiophile 2 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 linh_kientruc 2 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 covoibac 2 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 covoibac 3 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 xongngua 3 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 covoibac 3 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 bi99 3 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 mina2015 3 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 covoibac 3 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 covoibac 3 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 ti_ui_ti 4 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 ti_ui_ti 4 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 muonmang_2002 4 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 muonmang_2002 4 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 x5 4 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 x5 5 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 muonmang_2002 5 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 muonmang_2002 5 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 thuy_my 7 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 viet_boy_12 7 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 thuy_my 7 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 baolinh_2007 7 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 cotu01 8 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 khoailang_voito 8 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 thuy_my 8 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 baolinh_2007 8 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 khoailang_voito 9 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 vannhungaydau78 9 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 netflix 9 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 cotu01 11 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 huyendaugau 11 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 bat_trando 11 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 iguread 11 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 maovuong 12 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 maovuong 12 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 khoailang_voito 12 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 smec_vietchao 12 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 gianghovu 12 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 linh_kientruc 12 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 bat_trando 13 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 hannt 14 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 iguread 14 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 khoailang_voito 14 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 hannt 14 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 ngayve 14 Giờ trước
bacbaphi1234 1 - 0 iguread 14 Giờ trước
bacbaphi1234 0 - 1 nhatrang_8x 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 conbuomxinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 nhatrang_8x 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bat_trando 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 nhatrang_8x 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 muonmang_2002 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 muonmang_2002 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 smec_vietchao 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 cotu01 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 luugu 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 luugu 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 mina2015 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 cuadong2002 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 mina2015 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xongngua 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 bat_trando 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xongngua 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 bat_trando 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 0 - 1 cuopbank 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 cuopbank 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xongngua 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
bacbaphi1234 1 - 0 xongngua 1 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy