ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

AUDIOPHILE
Chứng Thực

audiophile
(NTTN)
Điểm Uy Tín:
7868
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/24/05
Ngày Chơi:
07/08/20 [ 6 Giờ trước ]
Nơi ở:
VN
Nghề Nghiệp:
Biz


Xem những bài viết của audiophileCờ Tướng
Chinese Chess Player: audiophile Hạng #362
Đẳng Cấp 17
Điểm: 6002
Online 2 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (15)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 18
Icon
1
1
Điểm
6002
1800
Điểm Uy Tín
7868
1800
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
audiophile 1 - 0 mina2015 2 Giờ trước
audiophile 0 - 1 kytutk 2 Giờ trước
audiophile 1 - 0 emcuati 2 Giờ trước
audiophile 0 - 1 bacbaphi1234 3 Giờ trước
audiophile 1 - 0 bacbaphi1234 3 Giờ trước
audiophile 0 - 1 nghia_ger 3 Giờ trước
audiophile 1 - 0 bacbaphi1234 3 Giờ trước
audiophile 1 - 0 bacbaphi1234 3 Giờ trước
audiophile 0 - 1 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 linh_kientruc 1 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 ngayve 1 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 ngayve 1 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 baolinh_2007 2 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 nghia_ger 2 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 vannhungaydau78 2 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 emcuati 2 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 baolinh_2007 2 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 xongngua 3 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 kytutk 3 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 linh_kientruc 3 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 linh_kientruc 3 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 nhatrang_8x 3 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 cotu01 3 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 nhatrang_8x 3 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 nhatrang_8x 3 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 mina2015 3 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 cogai_xauxi 4 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 mina2015 4 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 smec_vietchao 4 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 bacbaphi1234 4 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 emcuati 5 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 thuy_my 5 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 nghia_ger 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 cogai_xauxi 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 nghia_ger 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 bi99 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 emcuati 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 ti_ui_ti 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 baolinh_2007 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 ti_ui_ti 6 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 muonmang_2002 6 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 mina2015 6 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 mina2015 6 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 mina2015 7 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 anhtrangdam 7 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 bacbaphi1234 7 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 cotu01 7 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 linh_kientruc 8 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 smec_vietchao 8 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 bachhop1212 8 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 vannhungaydau78 8 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 thugian 9 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 ti_ui_ti 9 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 ti_ui_ti 9 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 oma 9 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 vannhungaydau78 9 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 bacbaphi1234 9 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 cuopbank 9 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 bat_trando 9 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 cuadong2002 9 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 kytutk 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 kytutk 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 kytutk 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 nghia_ger 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 doicong 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 doicong 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 ttieulongnu 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 ttieulongnu 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 co_sinhvien 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 anhtrangdam 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 linh_kientruc 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 nghia_ger 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 anhtrangdam 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 bacbaphi1234 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 mina2015 10 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 mina2015 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 vannhungaydau78 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 bi99 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 bi99 10 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 nghia_ger 11 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 nghia_ger 11 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 kyphung 11 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 kytutk 11 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 kyphung 11 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 oma 11 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 kytutk 11 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 cuopbank 11 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 covoibac 11 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 baolinh_2007 11 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 baolinh_2007 11 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 luugu 12 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 kytutk 12 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 muitenxanh 12 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 nghia_ger 12 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 nghia_ger 12 Ngày trước 
audiophile 0 - 1 lucky_twin 14 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 viet_boy_12 14 Ngày trước 
audiophile 1 - 0 xongngua 17 Ngày trước Carô
Caro Player: audiophile Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 01/19/18
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
7868
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy